Maandelijkse schrijfactie voor gevangenen in de Gereformeerde kerk van Renkum-Heelsum

De werkgroep Zending ,Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de Gereformeerde kerk in Renkum-Heelsum maakt iedere maand een voorbeeldbrief aan de hand van de schrijfacties van Amnesty.

Na de dienst op de tweede zondag van de maand kan deze brief ondertekend worden.

Informatie over de schrijfactie krijgen de kerkleden via het kerkblad dat ze maandelijks ontvangen.

Bovendien wordt ook in de dienst op de betreffende zondag, via de beamer, informatie gegeven.