Corrie Reijenga

 

Corrie Rijenga

 

Corrie Reijenga is geboren op 16 maart 1939 in Leiden. Zij volgde een HBS-opleiding gevolgd door de Chr. Kweekschool te Leiden en werkte daarna 5 jaar in het basisonderwijs in Noordwijkerhout en Groningen.

Van 1975-1980 was zij lid van de werkgroep Oosterbeek van Amnesty International. Daar deed zij o.a. het scholenwerk in de gemeente Renkum. Vanaf 1984 werkte zij gedurende 15 jaar in het Speciaal onderwijs. Na haar pensionering werd zij weer lid van de werkgroep en is daar nu penningmeester.