Kees Graafland

 Kees Graafland

Kees Graafland’s lidmaatschaap van Amnesty International dateert van de late jaren 70. Als leraar in het voortgezet onderwijs en later tijdens zijn werk als directielid/bestuurder van scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen e.o. heeft hij zich bezig gehouden met de toekomst van jonge mensen en hierbij speelt het gedachtengoed van Amnesty met de nadruk op de rechten van de mens ook een belangrijk rol.

In de jaren 90 is op Pantarijn door docenten en leerlingen een project ontwikkeld om een school in Rwanda te ondersteunen in een gebied waar tribale genocide het leven van 800.000 mensen heeft gekost. Een groep kinderen en docenten bezochten het gebied en deden daarvan een aangrijpend verslag in door de leerlingen samengesteld boek.

Dit is een praktisch voorbeeld van hoe belangrijk hij het vindt dat kinderen worden gestimuleerd om onderzoek te doen en kennis te maken met de werkelijkheid om zich heen en buiten de grenzen van hun land. Het verzorgen van onderwijs van AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) is ook zo’n project op Pantarijn waarbij de grenzen van het reguliere onderwijs zijn verlegd.

Hij vindt dat de verstrekking van actuele informatie over mensen die vanwege hun mensenrechten-activiteiten onderdruk zijn of gevangen genomen zijn, toegankelijk moet zijn vooral ook voor jonge mensen. Hier zou een belangrijke taak voor Amnesty binnen de Gemeente Renkum kunnen liggen.

Dit jaar heeft hij voor het eerste keer de Amnesty collecte in Oosterbeek en Wolfheze georganiseerd. Een taak die hij heeft overgenomen van Inez Reeder die deze taak vele vele jaren heeft vervuld. Als hij terugkijkt op zijn ervaringen bij de collecte van 2016 is hem vooral opgevallen met welk enthousiasme en hoe gemotiveerd de collectanten zich inzetten om het werk van Amnesty mogelijk te maken.