Corry van Eck

 Corry van Eck

In 1983, kwam Corry van Eck in Oosterbeek wonen. Door haar vrijwilligerswerk in o.a. de Wereldwinkel en de Protestantse Kerk heeft zij veel kennis en contacten in de kerkelijke en burgerlijke Gemeente opgebouwd.

In het kerkblad BijEen zorgt zij voor de aankondigingen van de Amnesty schrijfacties.

Zij doet dit door middel van het ophangen van posters, het geven van voldoende informatie over de betreffende mensen voor wie getekend kan worden, het aanleveren van informatie voor de beamer, en het informeren van de predikant. In de diensten worden er gemiddeld ongeveer 60 brieven ondertekend.

Drie keer per jaar doet zij ook actief mee met de Amnesty kraam op de markt. Daar is ook te merken dat zij door haar maatschappelijke functies vele mensen kent zodat zij hun aandacht kan trekken voor de petities en de andere informatie die in de kraam gepresenteerd worden.

Corry gaat ook mee doen met de collecte omdat zij weet dat er veel mensen in Oosterbeek bereid zijn Amnesty te ondersteunen.