Anneke Brummer

 Anneke Brummer

Anneke Brummer is in Oosterbeek geboren en zij heeft alhier als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Na haar pensioen werd zij actief in het vrijwilligerswerk en dit doet ze vooral in de St. Bernulphus kerk waar zij zich erg bij betrokken voelt en daar o.a. lid is van de werkgroep M.O.V. (Missie Ontwikkelingshulp en Vrede).

Van daaruit was voor haar de stap naar de werkgroep Amnesty een logische. Zij fungeert als contactpersoon van Amnesty naar de Bernulpusgemeenschap en brengt de Amnesty-acties onder de aandacht van de parochianen zoals de schrijfacties , collectes en fakkeloptocht. Ze ervaart daarbij veel positieve reacties.