Gijsje Baltussen - den Hartog

 Gijsje Batussen

Gijsje Baltussen den Hartog is geboren in Renkum. Zij is actief op vele maatschappelijke vlakken. Samen met haar man Arno Baltussen woont zij in Oosterbeek.

Door haar betrokkenheid bij de Zonnebloem, de Wereld Winkel en Kunst in Renkum, laat zij zien, dat ze zich betrokken voelt met de maatschappelijke problemen. Ze is ervan overtuigt dat persoonlijke en directe acties iets positieve in gang kunnen zetten.

Een aantal jaren geleden is zij in contact gekomen met Amnesty in Oosterbeek. Zij is zich toen verder gaan verdiepen in hoe mensenrechten in zo vele landen worden geschonden en de gevaren die activisten lopen die proberen verandering op gang te brengen. Daarop besloot zij mee te doen met het werk van Amnesty Gemeente Renkum..

Door haar ervaring met de Amnesty informatie kraam op de Oosterbeeks markt, de Fakkeloptocht op 10 december en als collectant ziet zij dat - ondanks de positieve reacties van vele mensen - er nog veel te doen is. Het is een uitdaging om mensen die geen belangstelling hebben voor bredere maatschappelijke problemen te betrekken bij lokaal en internationaal onrecht.