Fakkeloptocht 10 december 2011 toespraak Jan Kuyvenhoven

 

 

Goede middag dames en heren , Voorzitter D66 Renkum

Over zeven dagen is het een jaar geleden dat een Tunesische straatverkoper Mohammed Bouazizi op een tragische wijze aanzet gaf tot een golf van veranderingen in Noord-Afrika en het Midden Oosten.

Hoewel de Arabische Lente soms een guur karakter heeft geeft het hoop.

 

Het geeft hoop voor meer vrijheid, minder dictatuur en corruptie en daarmee een eerlijker verdeling van welvaart.

 

Het risico van extremisme kan echter op veel gebieden de kans op duurzame veranderingen verminderen. Daarom is het belangrijk dat er steun is voor onafhankelijke denkers en schrijvers in de regio. Amnesty ondersteunt in Egypte o.a. Maike Nabal Sanad en Ahmed Faoud Negm. Zij zijn nu gevangen omdat zij het Egyptische leger beledigd hebben in hun blog of hun gedicht.

 

Maar ook zouden vrouwen in de Arabische wereld meer gesteund moeten worden om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste en vrije burgers.

 

Het zou goed zijn als wij in Europa meer zouden samenwerken met de landen in Noord-Afrika. Door bijvoorbeeld samenwerking op het gebied van zon- en windenergie kunnen we een duurzaam antwoord vinden voor de te verwachten energiecrisis.

 

De bestuurlijke crisis, die we nu in Europa hebben, geeft ons een kans om onze naar binnen gerichte blik te veranderen in een meer open houding naar anderen.

 

Onder het motto van meer veiligheid, is in Nederland een kortzichtig en verkrampt vreemdelingenbeleid ontstaan. Natuurlijk behoedt een fatsoenlijke samenleving haar burgers tegen vernedering, armoede, verloedering en onveiligheid. Maar dat mag niet ten koste gaan van privacy, rechtvaardigheid, vrijheid en vertrouwen.

 

Als afsluiting wil ik u nog het volgende meegeven:

 

Één van de betekenissen die in de middeleeuwen aan het woord veiligheid werd gegeven, was …GASTVRIJHEID